Đầu đọc dữ liệu ô cứng Orico 35UTS

Đầu đọc dữ liệu ô cứng Orico 35UTS

Đầu đọc dữ liệu ổ cứng: 3.5″ và 2.5″ SATA 3 USB 3.0
– Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5″ 2TB, 3.5″ 8TB.
– USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc đồ truyền dữ liệu 20%.
– Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.
– Dành cho kỹ thuật: thường xuyên sử dụng nhiều loại ổ cứng khác nhau. Không cần mở hộp ổ cứng để thay đổi.

Đầu đọc dữ liệu ô cứng Orico 35UTS
Đầu đọc dữ liệu ô cứng Orico 35UTS

Đăng nhận xét

0 Nhận xét